dimarts, 24 de febrer del 2015

What would happen if it were all a big lie?
I què passaria si tot fos una gran mentida?