dimarts, 24 de febrer del 2015

Do we really enjoy the moments with the people that we love?
Realment aprofitem els moments amb la gent que estimem?