dimarts, 24 de febrer del 2015

Don't we all have a right to a decemt home?

                                                                             
                                                No teníem tots dret a un habitatge digne?