dimarts, 24 de febrer del 2015

Do we know how to appreciate the small moments?

Sabem valorar els petits moments?