dimarts, 24 de febrer de 2015

Why is something so essential apparently so unimportant?

Per què és tan imprescindible quelcom aparentment tan insignificant?