dimarts, 24 de febrer de 2015

Can we hide from our mistakes?
Ens podem amagar dels nostres errors?