dimarts, 24 de febrer de 2015

Does real love exist, or are they all invented tales?

Existeix l'amor verdader, o tot són contes inventats?