dimarts, 24 de febrer de 2015

How can such a small person make you feel so large?

 Com una persona tant petita et pot fer sentir tan gran?