dimecres, 26 d’octubre del 2022

55. Quantes coses ens hem perdut per no ser clars?