dimecres, 26 d’octubre de 2022

63. Són compatibles la ciència i la filosofia?