dijous, 29 de setembre de 2016

4. Per què els abandonen?