dijous, 29 de setembre del 2016

2. Per què ens aferrem als que estimem?