dijous, 23 d’octubre de 2014

23. És millor a vegades, no tindre temps per pensar?