dimarts, 27 d’octubre de 2009

31. El progrés ens impedeix comtemplar la natura?

Els éssers humans tendim a progressar fisicament i mentalment, però aquest fet ens impedeix comtemplar el que tenim al nostre al voltant? ens impedeix comtempar la natura?