dimarts, 27 d’octubre de 2009

26. Tots podem veure el mateix?


Tots tenim un punt de vista diferent de veure les coses. Cadascú pensa diferent i veu les coses de diferent manera, aixó és el que ens fa ser persones. Però, hi ha coses que tothom les veiem iguals, o cadascú ho veu diferent?