dijous, 2 de novembre del 2023

15. Què m'està detenint a viure la vida dels meus somnis?