dimarts, 22 d’octubre de 2019

16. Hem d'apreciar els petits moments encara que no siguin perfectes?