dissabte, 27 d’octubre del 2018

35.Podem trobar la felicitat en una sola persona?