dissabte, 26 d’octubre de 2013

40. Sabem tot allò superficial, però coneixem el misteri del interior?