diumenge, 30 d’octubre de 2016

53. Les plantes adornen la terra o protegeixen el món?