dissabte, 17 d’octubre de 2015

2. Quan saps què l'estimes?