dijous, 28 d’octubre de 2010

33. Perqué sempre entre la multitad hi ha d'haver un de negre?